10th CLASS TOPPER'S LIST
  (1946-2015)       YEAR     


NAME OF STUDENT


    MARKS   

1946
  SAMUEL M.LAL
548 / 850
1949
  BAKHSHISH MASIH
721 / 850
1950  SAMUEL K. DIN
558 / 850
1951  ANWAR MASIH
565 / 850
1952  BUDH RAM
560 / 850
1953
  JAMES KRISHAN PAUL
440 / 850
1954  SALATIEL SIDHU
591 / 850
1955  RAJ MASIH
550 / 850
1956  MALKIAT B. MEHTAB513 / 850
1957  RAFIQ MASIH
614 / 850
1958
  RAMESHWAR SINGH
600 / 850
1959  JOGINDER SINGH KLAIR
550 / 850
1960  HARNEK MASIH
644 / 850
1961  SADIQ MASIH
588 / 800
1962  SOHAN SINGH
586 / 850
1963  FAQIR MASIH
510 / 850
1964  AMJAD MASIH
532 / 850
1965  SHAMSHER MASIH
614 / 825
1966  JOGINDER SINGH
586 / 825
1967  AMARJIT SINGH
563 / 825
1968  JOHN MASIH
450 / 825
1969  PARAMDEEP SINGH
505 / 825
1970  SATTAR MASIH BHATTI
598 / 825
1971  SOM RAJ
554 / 825
1972  KANWAL SINGH
605 / 825
1973  MOHKAM SINGH
452 / 825
1974  RAJINDER SINGH
500 / 825
1975  MOHINDER SINGH
920 / 1500
1976  TAJINDERJIT SINGH
1015 / 1500
1977  BHAGWAN SINGH
1128 / 1700
1978  RAJINDER KUMAR
819 / 1200
1979  VIJAY KUMAR
831 / 1200
1980  SATINDERJIT SINGH
827 / 1200
1981  SUBHASH SAMSON LAZARUS
897 / 1200
1982  KEWAL MASIH
993 / 1200
1983  SATNAM SINGH
772 / 1200
1984  YOG RAJ
837 / 1200
1985  VIVEK PAUL
853 / 1200
1986  JASVIR SINGH
635 / 785
1987  ASHOK KUMAR
573 / 800
1988  SUKHWINDER SINGH
584 / 800
1989  SURESH KUMAR
589 / 800
1990  RAJ KUMAR
517 / 800
1991  AMAN MASIH
547 / 800
1992  DAVINDER PAL
431 /650
1993  RAJESH BHATTI
419 / 650
1994  PAWANJIT SINGH
441 / 650
1995  RAKESH KUMAR JASSAL
512 / 650
1996  DEEPAK KUMAR SHARMA
495 / 650
1997  KRISHAN A. SHELLY
516 / 650
1998  SANDEEP KUMAR
433 / 650
1999  GURMEET SINGH
497 / 650
2000  MANISH
460 / 650
2001  ARUN JOY THAPER
448 / 650
2002  JATINDER SINGH
457 / 650
2003  SARBJIT SINGH
472 / 650
2004  GURTINDER SINGH
486 / 650
2005  HARINDERJIT SINGH
443 / 650
2006  NAVDEEP SHARMA
503 / 650
2007  DEEPAK BHARTI
407 / 650
2008  HARPREET SINGH
580 / 650
2009  SUKHVIR SINGH
541 / 650
2010  AMRITPAL SINGH
750 / 950
2011  AMAN KAJAL
995 / 1300
2012  RAJAT SHARMA
1046 / 1300
2013   SURAJ
537 / 650
2014   LOVEPREET SINGH
526 / 650
2015   RAHUL JASSAL 545 / 650
2016 --------- ---------
2017 --------- ---------