12th CLASS TOPPER'S LIST
  (1962-2015)


      YEAR   
 
NAME OF STUDENT      MARKS   
1962   SADIQ MASIH
1248
1963
  SOHAN SINGH
1167
1964
  SADIQ MASIH WAGHA
1055
1965
  DAVID J. MASIH
1296
1966
  SHAMSHER MASIH
747 / 1100
1967
  ARSHAD KHAN
633 / 1100
1968
  AMARJIT SINGH
750 / 1100
1969
  PARGAT SINGH
641 / 1100
1970
  RESHAM LAL
741 / 1100
1971
  SATTAR MASIH BHATTI
736 / 1100
1972
  KAPIL PAL SHARMA
695 / 1100
1973
  SHAMMI KUMAR
620 / 1100
1974
  FARYAD MASIH
411 / 800
1975
  PARAMJIT
442 / 800
1976
  MUNIR MASIH
433 / 800
1977
  BHAGWAN SINGH
417 / 800
1978
  SATISH KUMAR
436 / 800
1979
  SANT RAM
447 / 800
1980
  SAMUEL K. MASIH
407 / 800
1981
  DAVID MASIH
411 / 800
1982
  OM PARKASH
429 / 800
1983
  IQBAL SINGH
462 / 800
1984
  RANBIR SINGH
412 / 800
1985
  ASHWANI KUMAR
454 / 800
1986
  GURSHARAN SINGH
476 / 800
1989
  CHARANJIT SINGH
265 / 450
1990
  ISHWAR LAL
241 / 450
1991
  SATVINDER SINGH
222 / 450
1992
  RAJ HANS
183 / 450
1993
  RAKESH KUMAR
202 / 450
1994
  MARRIAM
270 / 450
1995
  HARJINDER SINGH
247 / 450
1996
  BALDEV KRISHAN MAHEY
270 / 450
1997
  RAJ KUMAR
274 / 450
1998
  SATWINDER SINGH
277 / 450
1999
  BIKRAMJIT SINGH
244 / 450
2000
  BRIJ LAL GUPTA
280 / 450
2001
  SUKHVIR SINGH
286 / 800
2002
  JATINDER SINGH
287 / 450
2003
  SURAJ PARKASH
293 / 450
2004
  BHARAT BHUSHAN
326 / 450
2005
  GURPRAAT SINGH
326 / 450
2006
  GURTINDER SINGH
316 / 450
2007
  HARKAMAL SINGH
334 / 450
2008
  SANDEEP
265 / 450
2009
  GURPREET SINGH
296 / 450
2010
  DILPREET SINGH
326 / 450
2011
  BALJEET SINGH
 686 / 1000
2012
  MANDEEP SINGH
 730 / 1000
2013
  KARANPAL SINGH
348 / 450
2014
  DHARAMINDER KUMAR
313 / 450
2015   GAGANDEEP SINGH 331 / 450